Specialista na Řecko a řecké ostrovy,
Chorvatsko, Itálie - Bibione.

Informace a rezervace 603 476 467

Nabídka zájezdů > Albánie > Dračská riviéra - Drač

Dračská riviéra - Drač - Albánie

Dračská riviéra - Drač - Albánie

Drač založili pod jménem Epidamnós (Επίδαμνος) řečtí osadníci z Korintu a Kerkyry roku 627 př. n. l.. Podle řeckého historika Thúkydida se později Korinťané a Kerkyřané ocitli ve sporu o toto město a nakonec r. 431 př. n. l. události vyústily ve vleklou peloponéskou válku. Od roku 229 př. n. l. náležel Římanům, kteří jej přejmenovali na Dyrrhachium (řec. Dyrrhachion) a zbudovali odtud strategicky důležitou silnici Via Egnatia do Soluně, později protaženou až do Konstantinopole. U Dyrrhachia byla 10. července 48 př. n. l. svedena bitva, v níž se Caesar neúspěšně pokusil porazit Pompeiovo vojsko.

Město pod římskou vládou prosperovalo jakožto významný obchodní přístav. Kolem roku 430 se v něm narodil pozdější císař Anastasios .. Stejně jako zbytek Balkánu, i Dyrrhachium bylo v období stěhování národů postiženo vpády barbarů, zachovalo si však příslušnost k Byzantské říši.

Roku 1914 byla Drač díky své starobylosti a významné roli, kterou hrála během albánského národního obrození, vybrána za hlavní město Albánie (už druhé v pořadí). Následujícího roku, v plném proudu první světové války, město okupovala Itálie a rok nato Rakousko-Uhersko, které jej drželo až do října 1918, kdy opět, spolu s většinou albánského území, padlo do rukou Itálie, tentokrát už jako člena vítězné Trojdohody. Pokračující zmatky poválečné doby a snahy o rozbití Albánie vedly nakonec albánské předáky k rozhodnutí přenést sídlo státu z Italy ovládané Drače na východ do vnitrozemské Tirany (1920). Významné modernizace se město dočkalo po ničivém zemětřesení roku 1926; následujícího roku začal být budován nový moderní přístav. V 30. letech Albánie fašistické Itálii umožnila přístav dále rozšířit (především ve smyslu využití pro vojenské účely). Italské firmy také získaly koncese na těžbu ropy v oblastech v okolí města. K hlavnímu rozvoji došlo ale zejména po druhé světové válce. První albánská železnice, spojující Drač od roku 1949 s Tiranou a později s Elbasanem, přispěla k dalšímu průmyslovému rozvoji.

Od roku 2000 je v provozu první albánská dálnice (SH2) z Drače do Tirany. Lodní linky spojují město s Bari, Brindisi, Anconou a dalšími italskými přístavy. Drač je nejdůležitějším osobním i nákladním přístavem Albánie a také turisticky vyhledávaným přímořským letoviskem – hlavní pláž města je plná výškových budov hotelů a restaurací.

  • Doporučujeme
Hotel Diamma ****

Hotel Diamma ****

Albánie, Dračská riviéra - Drač

Hotel Fafa Grand Blue Resort *****

Hotel Fafa Grand Blue Resort *****

Albánie, Dračská riviéra - Drač

  • Doporučujeme
Hotel Rinia ***

Hotel Rinia ***

Albánie, Dračská riviéra - Drač

zpět

 
Facebook