Specialista na Řecko a řecké ostrovy,
Chorvatsko, Itálie - Bibione.

Informace a rezervace 603 476 467

Nabídka zájezdů > Adventní zájezdy > Adventní Krakow - město králů a solný důl Wieliczka

Adventní Krakow - město králů a solný důl Wieliczka

Polsko

Adventní Krakow - město králů a solný důl Wieliczka (Polsko)

Rezervace tel. 481 541 641

E-mail jk.bus@seznam.cz

 

Adventní Krakow - solný důl Wieliczka

08.12. (So) - 08.12. (So) 2018, 1.090,- Kč/osobu

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

Program
 
1. den zájezdu:
V ranních hodinách (HK 3:30, PCE 4:00, Svitavy 5:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd do Krakowa - druhého největšího města Polska. Po příjezdu pěší prohlídka města s průvodcem – Staré město je zapsané na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Na Hlavním náměstím se koná adventní trh. Z náměstí vede nespočet uliček, ve kterých je mnoho obchůdků, kaváren a restaurací. Při procházce městem s průvodcem nevynecháme ani královský hrad Wawel (prohlídka interiérů v rámci ind. volna) s katedrálou sv. Stanislava a Václava, ve které probíhaly korunovace polských králů, Kanovnickou ulici, Floriánská brána, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě, radniční věž a bývalou gotickou tržnici Sukiennice.
Odpoledne individuální volno, cca v 18 hodin odjezd zpět do ČR.
 
Cena zahrnuje
  • dopravu autobusem
  • průvodce 
Cena nezahrnuje
  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč

 

Ve spolupráci s CK Datour.

zpět

 
Facebook